Anyaszervezetünk

A Nők Világbéke Szövetsége (NVSZ) / Women’s Federation for Word Peace (WFWP) / 1992-ben jött létre azzal a céllal, hogy, ellássa a nőket mindazon tudással, képességekkel és eszközökkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy felfedezzék az egyedi és különleges értékeiket, és békét hozzanak az otthonukba, a közösségeinkbe, a nemzeteinkbe és a világunkba. Az elmúlt több, mint 25 év során a Nők Világbéke Szövetsége a világ több, mint 140 országában kezdte meg a civil szervezetként való működését, általános tanácsadó státuszt szerzett az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsában.

A helyi igényekhez és lehetőségekhez alakított programok között találhatók a nők és lányok részére rendezett vezetőképzés, a békéről és a megbékélésről szóló oktatás, a képességek fejlesztése valamint az Egyesült Nemzetek főbb hivatalaiban, és számos regionális és nemzeti szervezetben való részvétel. Az Egyesült Nemzetek fejlődési céljainak támogatása érdekében az NVSZ ötven országban több, mint száz jószolgálati projektet tart fent olyan területeken, mint az oktatás, szakképzés, AIDS megelőző felvilágosítás, technikai támogatás, orvosi ellátás és táplálkozási tanácsadás.

A Nők Világbéke Szövetsége fenntartja azon elvét, miszerint a nők, együtt dolgozva, kezdeményezve és egymást erősítve az életkor, a faji hovatartozás, a kultúra és a vallás hagyományos határvonalait átlépve, egészséges családokat létrehozva, megoldják világunk összetett problémáit. Végül a megoldások a férfi és a nő közötti valódi kapcsolódásként érkeznek el, és ezek meggyökereznek a társadalom minden szintjén. A kiindulási pont a társadalom alapegységében, a családban található. Innen a Béke természetes módon fog elterjedni a világban.