A veszprémi csoport alapítólevele

Nők Világbéke Szövetsége
Veszprémi csoport
ALAPÍTÓLEVÉL

Mottónk: Béke nélkül nincs boldogság!

Belső békénk mértéke határozza meg boldogságunkat és mindazt, amit a külvilágból megtapasztalunk. Ennek ismeretében a Nők Világbéke Szövetségének veszprémi csoportja elkötelezi magát amellett, hogy segíti a Veszprémben és a környező településen élő Nőket, Időseket, Fiatalokat és Gyermekeket, illetve rajtuk keresztül a Férfiakat, Családokat, baráti, munkahelyi, és egyéb közösségeket abban, hogy saját belső békéjük megéléséhez egyre közelebb kerüljenek, és ezt továbbsugározva a környezetükbe is békét hozzanak.

Csoportunk a Nők Világbéke Szövetségének alapelveivel összhangban működve ülteti át a gyakorlatba a valódi női értékeket, úgy, mint a feltétel nélküli elfogadás, szeretet és odaadó gondoskodás csodája; a türelem, odafigyelés és megértés művészete; valamint a béke és harmónia megteremtésének különleges képessége.

Tevékenységünkben hangsúlyos szerepet kap a természethez és a természetközeli élethez való visszatérés, lelkünk titkainak feltárása és megértése, önmagunk és önmagunkon keresztül a környezetünkben élők gyógyítása, valódi értékeink megtalálásán keresztül önbecsülésünk fokozása, és a bennünk élő isteni csoda megtapasztalása által a külvilág felé történő folyamatos áramoltatása.

Veszprém, 2019.06.01.